De werkgroep Energie richt zich op vermindering van energieverbruik, gebruik van alternatieve energiebronnen en vermindering van de milieubelasting van Meppeler ondernemingen.Voor de continuïteit van onze onderneming moeten we ook verder vooruit durven kijken. En dan zijn er vraagstukken op gebied van energievoorziening, aandacht voor het milieu en recyclebaarheid van producten. Deze aandacht wordt versterkt door hoge verwachtingen op duurzaamheidsgebied van klanten en opkomende eisen van de overheid.

Frequent worden we geconfronteerd met termen als energietransitie, warmte-kracht-koppeling, cradle-to-cradle enz. Deze containerbegrippen lijken weer ver van ons bed, ondanks dat duurzaamheid onderdeel is van het ondernemersbeleid.

Er is gebleken dat veel ondernemers in Meppel wat doen om energiegebruik te beperken, belasting van het milieu te verminderen of verantwoordelijkheid nemen voor de producten die ze op de markt brengen. Dit gebeurt veelal vanuit eigen overtuiging en op individueel niveau.

Onder leiding van ICC-PMM willen we ervaringen van leden en experts bij elkaar brengen. Het doel is vooral leren van elkaar, maar we zullen concrete acties ook zeker niet uit de weg gaan. Op deze manier willen we de verduurzaming op het gebied van energie van het Meppeler bedrijfsleven versnellen. De collectiviteit kan helpen bij ideeën over zonnepanelen of zonneweide, een windmolen of warmtepompen, warmte uitwisseling tussen buren, restwarmte winning, nieuwe energiebronnen….. je kan het zo gek niet bedenken of het netwerk kan verder helpen.

De werkgroep Duurzaam komt een aantal keer per jaar bij elkaar en organiseert enkele bijkomende activiteiten. U wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief van ICC-PMM. Lijkt het je leuk om een keer mee te kijken of je aan te sluiten bij de werkgroep, geef dat dan op bij het secretariaat van ICC-PMM; secretariaat@iccpmm.nl.

Gezamenlijk energie inkopen tegen lagere tarieven

Via Parkmanagement Meppel kunnen bedrijven besparen op hun elektriciteit- en gaskosten. Wanneer partijen gezamenlijk elektriciteit en gas inkopen besparen ze doorgaans circa 20-30% op het kale leveringstarief voor elektra en/of gas. Voor een onderneming met een jaarverbruik van 100.000 kWh en 20.000 m3 levert dit al snel zo’n € 2.300,- per jaar op.

 

09-04-17 - Windmolenpark EemsParkmanagement Meppel is voor de collectieve inkoop van energie een partnerschap aangegaan met PM Energie. Door onafhankelijk bij meerdere leveranciers te tenderen, kan PM Energie een laagsteprijsgarantie bieden. Daarbij hebben ze de tijd en expertise om van dag tot dag de energiemarkt te volgen. Op basis van deze informatie adviseert PM Energie de energiewerkgroepen van inkoopcollectieven. Deze werkgroepen, gevormd door ondernemers in het collectief, nemen de uiteindelijke beslissing om wel of niet in te kopen.

Een bijkomend voordeel is dat PM Energie niet alleen voor Parkmanagement Meppel, maar ook voor tal van andere parkmanagementorganisaties de energieportefeuille beheert. Hierdoor is een nog groter volumevoordeel af te dwingen bij leveranciers.

Andere diensten

Naast advies en ondersteuning bij het collectief inkopen van energie, biedt PM Energie ook advies en ondersteuning voor andere energievraagstukken, bijvoorbeeld over energiebesparing, groene stroom of het zelf opwekken van energie.

PM Energiemonitor

Steeds meer ondernemers wensen meer grip op het energieverbruik te krijgen, de PM Energiemonitor maakt dit mogelijk. Deze online applicatie maakt uw energieverbruik visueel inzichtelijk, waardoor het eenvoudiger is om uw energiefacturen te controleren, en waarmee u een beeld krijgt van uw gebruiksprofiel en eventuele besparingsmogelijkheden.

Wilt u graag meer informatie? Ga dan naar de website www.pmenergie.nl, of neem contact op met uw parkmanager.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Geert Douw, onze adviseur bij PM Energie, hij is telefonisch te bereiken op 085-2100578 of via g.douw@pmenergie.nl.