Bestuursleden

2015-Bertjan-Boom

 

                                                                                            Bertjan Boom

voorzitter
voorzitter werkgroep Energie
voorzitter werkgroep Afval
voorzitter werkgroep Bewegwijzering

Mirjam Bergsma

Mirjam Bergsma

secretaris
voorzitter werkgroep P&O

Johan Hutten

penningmeester
bestuurslid Ondernemersfonds Meppel

2015-Adriaan-Boogaerdt

Adriaan Boogaerdt

bestuurslid
voorzitter werkgroep KVO-B

Anne van der Hulst

bestuurslid