Collectieve beveiliging biedt meer voor minder

Wie denkt, dat beveiliging van bedrijventerreinen alleen maar betekent dat een surveillanceauto van AVDD nachts rond rijdt, heeft het mis. De aangesloten bedrijven worden buiten werktijd gecontroleerd op een goede afsluiting van het gebouw en/of het terrein. De geconstateerde onregelmatigheden worden schriftelijk aan de betrokken bedrijven gerapporteerd.
Verder wordt door de beveiliger actief meegedacht over verdere optimalisering van de beveiliging van de industrieterreinen.

Industrieterrein Noord

AVDD WAAKTWie wil profiteren van de voordelen van Parkmanagement Meppel is verplicht deel te nemen aan de collectieve beveiliging. De kosten worden vastgesteld door middel van een puntensysteem. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de oppervlakte van het terrein, het aantal personeelsleden, de waarde van de inventaris en opgeslagen goederen. Bij het vaststellen van de bijdrage wordt rekening gehouden met reeds getroffen beveiligingsmaatregelen.

In het kader van de her-certificering hebben we veel enquêtes van u mogen ontvangen. Hierdoor hebben we een goed inzicht gekregen van hetgeen er speelt op de bedrijventerreinen. Deze problemen hebben wij doorgegeven aan de gemeente, politie en de brandweer en zij werken aan de oplossing. Tegen het illegaal parkeren op Rogat zijn al diverse acties ondernomen, o.a. informatie in 17 talen voor buitenlandse chauffeurs.
16-02-10 document gemeente in 17 talen illegaal parkeren

Voor informatie over het voorkomen van misbruik van uw pand kunt u onderstaande flyer raadplegen van de stad Uden.

16-02-09 Misbruik Bedrijfspand_Ondernemer_Flyer

We zijn 1 januari 2022 weer voor 3 jaar gecertificeerd!