2018 brochure ICC-Parkmanagement Meppel

Hoe kunnen bedrijven zich aanmelden voor het lidmaatschap?

De eerste stap naar het lidmaatschap is een afspraak met de parkmanager, die u kan informeren over alle voordelen en verplichtingen van het lidmaatschap. Formeel bent u lid vanaf het moment dat u het aanmeldingformulier hebt ingevuld en ondertekend.
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een kalenderjaar.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

Leden van ICC-PMM betalen per jaar een contributie van € 125,- (voor bedrijven tot en met 5 medewerkers) of € 250,- (bedrijven met meer dan 5 medewerkers). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de najaarsledenvergadering. 

Welke verplichtingen zijn er aan het lidmaatschap verbonden?

ICC-PMM-leden, die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Oevers, Blankenstein, Noord en Rogat, zijn verplicht deel te nemen aan de collectieve beveiliging en het collectieve afvalcontract.

Welke voordelen heeft het lidmaatschap te bieden?

ICC-PMM leden kunnen profiteren van een aantal inkoopvoordelen, die wij voor onze leden hebben bedongen. Daartoe behoren betaalbare collectieve beveiliging, voordelige afvalverwerking, scherpe tarieven voor collectieve energie-inkoop, toegang tot een unieke arbo-dienstverlening en korting op zorgverzekering.