Renewi
Renewi is de naam van het nieuwe bedrijf dat ontstaan is na de fusie van de Shanks Group met Van Gansewinkel Groep BV. Het bedrijf is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat goed gepositioneerd is om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen op te lossen zoals het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van natuurlijke bronnen.
Boven alles is ons team betrokken en bevlogen over onze missie: Afval bestaat niet.

Afval ophalen geven we het een nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals gerecycled papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten.
In dit proces beschermen we de wereld tegen vervuiling, behouden we de eindige bronnen en stellen onze klanten in staat om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Leden van Parkmanagement sluiten met Renewi een individuele overeenkomst. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Simon Marrink of de heer Johan de Lang per mail simon.marrink@renewi.com / Johan.de.lang@renewi.com

Hoe eerder afval wordt gescheiden, hoe beter Renewi afval kan recyclen, hoe minder afvalstoffenbelasting u betaalt. Wij zien het scheiden van afval en het recyclen van grondstoffen als een belangrijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze ambitie zijn wij onze klanten graag van dienst. Afval scheiden start namelijk bij de bron. U kunt dit zelf doen door bijvoorbeeld het volgende afval te scheiden:
Restafval, Papier, karton en folie
Puin, schroot en hout
Glas en GFT
Swill (gegaarde voedselresten) en frituurvet