16-06-22 foto bewegwijzering met JH,BB en H.ten Hulscher - 3 20616 FOTO DAAN PREST_9024Op 22 juni plaatste wethouder, de heer Henk ten Hulscher, de schop in de grond als start voor de nieuwe bewegwijzering. Daarbij werd hij bijgestaan door de voorzitter van de werkgroep bewegwijzering Bertjan Boom en parkmanager Jos Hagedoorn.

De belangrijkste aanpassing is een oranje bord met de naam van het bedrijfsterrein bovenaan de frames bij de invalswegen van de terreinen. In alle frames worden verder grotere straatnaamborden geplaatst. Daarnaast wordt door verplaatsing de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de bedrijven vergroot. Tijdens de werkzaamheden worden de frames en de borden schoon gemaakt en indien nodig rechtgezet.

Met de aanpassing wordt bijgedragen aan de verkeersveiligheid, doordat de straten en de bedrijven beter vindbaar zijn. Bedrijven kunnen één of meer borden huren t.b.v. een betere vindbaarheid . Hiervoor hoeft men geen lid te zijn van Parkmanagement. Meer informatie vindt men op www.iccpmm.nl.