Op 22 maart hebben de bedrijventerreinen Oevers, Noord, Blankenstein en Rogat opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen behaald voor de periode van 3 jaar. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee, want dat betekent dat wij veilige, schone en goed onderhouden bedrijventerreinen hebbenWij hebben dit mooie resultaat kunnen behalen door de  inzet van de werkgroep KVO-B en de respons van alle ondernemers op de enquête. Hierdoor konden wij gericht aan de slag met de problemen, die ondernemers ondervinden. Natuurlijk betekent dit niet dat wij 3 jaar achterover kunnen leunen. Het is een stimulans om de bedrijventerreinen nog uitnodigender te maken en gehoor te geven aan de op- en aanmerkingen van de ondernemers.