Sinds 9 april kunnen ondernemers die lid zijn van ICC-Parkmanagement Meppel (ICC-PMM) een subsidie en een lening krijgen om te investeren in duurzame energie en energiebesparing.

ICC-PMM en de Drentse Energie Organisatie bieden respectievelijk de subsidie en Energie Lening aan. Beide organisaties willen met de subsidie en lening ondernemers stimuleren om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, ledverlichting of isolatie en eventuele financiële knelpunten oplossen.
Leden van ICC-PMM krijgen een subsidie van 10% op de investering in duurzame energie, ledverlichting en energiebesparing. Parkmanagement heeft hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld. De subsidie per bedrijf bedraagt maximaal € 5.000. De Drentse Energie Organisatie biedt aanvullend op deze subsidie een Energie Lening aan waarmee maximaal 50% van de investering kan worden gefinancierd.
De eerste subsidie is al verstrekt aan Noordhuis Kantoorspecialisten. Directeur Jack Petter: “Wij voelen ons maatschappelijk verantwoord ondernemer en onze klanten vragen naar een groene leverancier. Daarom investeren wij in zonnepanelen.” Noordhuis heeft maar liefst ruim 500 m2 panelen aangeschaft voor het opwekken van zonne-energie, de subsidie hiervoor was mooi meegenomen.
Ook wethouder Ton Dohle is blij met het initiatief: “”Als gemeente hebben we inmiddels 140 zonnepanelen in gebruik. Dat levert niet alleen een besparing op, maar ook kennis. De ontwikkelingen gaan snel. Het is goed om dan aangehaakt te zijn, want dat is de beste manier om niet achterop te raken.”
Voor meer informatie over de subsidie en Energie Lening: www.energieleningmeppel.nl