Op 25 maart jl. vond de voorjaarsledenvergadering plaats bij Astellas Europe BV.

Legitimatie vooraf, entree via een tourniquet en hoge hekken: bijna 50 leden lieten zich niet afschrikken en bezochten de voorjaarsvergadering bij Astellas. We werden er bijzonder hartelijk ontvangen door plantmanager Freek Kuiper.

 

Het officiele deel van de vergadering leverde als belangrijkste conclusie dat de contributie dit jaar niet wordt verhoogd.

 

De heer Jan Hofman schetste de geschiedenis van Astellas. Die gaat in Meppel terug tot 1798, toen Willem Brocades zijn drogisterij opende aan de Woldstraat. Tijdens de volgende rondleiding konden we constateren dat die drogisterij is uitgegroeid tot een van de 15 grootste producenten van geneesmiddelen ter wereld.

 

Gedeputeerde Rob Bats schetste vervolgens de voordelen van de Zuid-As. Tijdens de aftrap op 4 februari jl. zijn vier thema’s benoemd: versterking arbeidsmarkt, herstructurering bedrijventerreinen, transport en logistiek, marketing Drentse Zuid-As. Toch uitte Henrico ten Brink zijn zorg over de Omgevingsvisie Drenthe, dat de ontwikkeling van Meppel lijkt te beperken tot toerisme. Het verlies aan arbeidsplaatsen in Meppel zal gecompenseerd moeten worden. We moeten niet alleen oog hebben voor Meppel Blue Port, maar ook intensieve industrie en dienstverlening aantrekken. Het gemeente bestuur zal zich de komende jaren hard moeten maken om extra aandacht te vragen en fondsen te werven.

 

Het afsluitende Chinese buffet bood gelegenheid oude relaties te onderhouden en nieuwe aan te knopen.