« Terug naar overzicht

De wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid wordt er niet eenvoudiger op. Tal van wetten en maatregelen moeten het ziekteverzuim terugdringen en reïntegratie bevorderen. Omdat steeds meer bedrijven zich willen concentreren op hun kernactiviteiten, worden andere zaken afgestoten en aan professionele organisaties uitbesteed. De dagelijkse praktijk laat zien dat vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en Rea-wetgeving vaak niet tot die kernactiviteiten behoren. Adviesbureau Bentum adviseert en begeleidt bedrijven hierbij.
Met het centraal stellen van de klant willen wij die klant op een vriendelijke en efficiënte wijze terzijde staan in de permanent veranderende wereld van sociale zekerheid, de kansen die er zijn benutten en daar waar mogelijk omzetten in klinkende munt.
Laboralis biedt u naast bovenstaande juridische ondersteuning ook medische, arbeidskundige en psychologische ondersteuning. Loopbaan interventietrajecten en preventieactiviteiten behoren tevens tot onze activiteiten.