Laden Evenementen

« All Events

Najaarsledenvergadering

07-11-2013

Wij nodigen u van harte uit voor de najaarsvergadering op donderdag 7 november a.s. in het auditorium van Arcus. Wij verheugen ons erop u allen te kunnen begroeten.

Het programma is als volgt:
15:45 uur     Inloop met koffie.
16:00 uur    Formele deel ledenvergadering:
        Agenda:  
        1.    Opening; 
        2.    Notulen voorjaarsledenvergadering op 26 maart 2013 (bijlage);
        3.     Begroting 2014 (wordt op aanvraag toegestuurd) en vaststelling contributie;
        4.    Nieuws van de vereniging, berichten uit de werkgroepen o.a.
               Project Mantelzorg en Mens-en-Arbeid-Meppel;
        5.    Rondvraag;
        6.    Sluiting.
16:45 uur    Aankondiging en presentatie nieuwe leden.
17:00 uur     Evert Weide vertelt over AOC Terra VMBO, het Groene Lyceum in Meppel.
       De school is de snelst groeiende school voor voortgezet onderwijs in Drenthe.
       Welke aanpak heeft hiertoe geleid en wat is de relatie met het bedrijfsleven.
17:15 uur    Menno van der Schaaf, Univé informeert over de modernisering van de  Ziektewet:
      “Beleid is de remedie”. Wijzigingen in de wet, (financiële) gevolgen voor werkgevers en wat u kunt doen    om in de toekomst onverwachte verzuimkosten te vermijden.
17:30 uur    Netwerkborrel en buffetje.
19:00 uur    Afsluiting.

U bent er toch ook bij op 7 november a.s.!

Aanmelden kan tot en met maandag 4 november a.s., via de website, of door het sturen van een bericht of scan van deze brief per email naar het secretariaat (secretariaat@iccpmm.nl) of per post naar Postbus 282, 7940 AG Meppel. Heeft u zich al aan- of afgemeld, dan hoeft u dit niet nog eens te doen.