Onderhoud groenvoorziening aantal industrieterreinen overgenomen van gemeente

Sinds 2007 heeft Parkmanagement de licentie van de gemeente om te zorgen voor het groenonderhoud. De uitvoering ervan wordt verzorgd door Reestmond en dit contract wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Wij voeren het beleid uit, maar de gemeente bepaalt het niveau van het groenonderhoud.

Verdere uitbreiding groenonderhoud

Ondernemers kunnen aansluiten bij de overeenkomst met de gemeente en hun eigen groen tegelijk met de onderhoudsrondes van het openbare groen door Reestmond laten verzorgen.
Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u dat melden aan Jos Hagedoorn.