Waar is ICC-Parkmanagement Meppel mee bezig!
Zie voor actuele onderwerpen onze berichten en agenda.

 • Bewegwijzering industrieterreinen
  In 2016 zijn we met City Outdoor Signs in zee gegaan voor het actualiseren van de bewegwijzering. Voor dit project heeft ICC-PMM € 26.000,- uitgetrokken om alle bestaande borden te vernieuwen. Inmiddels is het project voltooid. De nieuwe borden zijn duidelijker en dragen daardoor bij aan meer veiligheid.
 • Open Bedrijven Dag
  Samen met de gemeente en het onderwijs zet ICC Parkmanagement zich ieder jaar in om van de Open Bedrijven Dag op de eerste zaterdag in november een mooi en aansprekend evenement te maken voor met name de leerlingen van de basisscholen en hun ouders. Het thema wisselt jaarlijks. We werken samen aan de toekomst van onze jeugd.
 • Subsidie voor investeren in duurzame energie
  In 2015-2016 hebben we € 50.000,- beschikbaar gesteld en uitgekeerd voor dit project. Samen met de subsidie is inmiddels al ruim € 450.000 geïnvesteerd in duurzame energieverbeteringen in Meppel en de regio. Leden kunnen vanaf maart 2017 met hulp van PM-Energie subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken en die te vervangen door daken met zonnepanelen. Voor informatie kunt u bij de parkmanager terecht.
 • Nieuwe Website
  Onze nieuwe website is sinds 14 juli 2015 online. Het is een prachtige dynamische website geworden met ‘responsive design’, dus goed leesbaar op smartphone en tablet.