nieuwe bewegwijzering

  • Nieuwe bewegwijzering industrieterreinen
    Zoals u weet zijn wij vanaf mei samen met de gemeente en de firma Dolsma bezig met de nieuwe bewegwijzering. Voor dit project heeft ICC-PMM     €26.000,- uitgetrokken om alle bestaande borden te vernieuwen. De nieuwe borden zijn duidelijker en dragen daardoor bij aan meer veiligheid.