Op 14 juni 2018 hebben wij met ondernemers op Noord en de wethouders, verkeersdeskundige en de accountmanagers van de gemeente Meppel een constructieve bijeenkomst gehad over de verkeerssituatie op Noord. Met name de toegenomen verkeersdrukte, veiligheid voor de weggebruikers (fietsers) en de parkeerproblemen zijn tijdens dit overleg besproken. Dick Vos van Friesland Campina heeft nog een keer duidelijk gemaakt wat de start van het distributiecentrum betekent voor de verkeerssituatie op Noord 2. Er wordt nu met kleine werkgroepjes overlegd wat er op korte en lange termijn moet gebeuren om de problemen op te lossen.

Korte termijn oplossingen:
Borden parkeerverbod
Aanpassen voorrangsregeling op Noord 2 (Haaientanden bij Douwemaat)
Eekhorstweg voorrangsweg maken
Bord: “pas op In- en uitrit” bij Sem Productions
Gedragsaanpassing weggebruikers
Ribbelstroken in Ruinerwoldseweg om weggebruikers alert te maken
Haaientanden bij de fietspaden
Jaagpad afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Lange termijn oplossing:
Ontsluiting naar de A32