Wij krijgen ieder jaar van de Stichting Ondernemersfonds een bedrag om de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen te behartigen en onze leden met elkaar in contact te brengen. Tijdens onze algemene jaarvergaderingen in het voor- en najaar geven wij onze leden inzage in onze begroting en de jaarrekening.

U kunt door de titel aan te klikken het uitgebreide rapport lezen, dat wij opgesteld hebben voor het Ondernemersfonds. Als u de betreffende bedragen bij alle onderdelen wilt weten kunt u dat opvragen bij het secretariaat via secretariaat@iccpmm.nl

2018 Verantwoording SOM gelden ICC-PMM- versie 1