In het kader van de Human Capital Agenda, arbeidsregio Zwolle, is voor ondernemers het Ontwikkelfonds beschikbaar gesteld. Dit fonds is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers financieel te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het is bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers. Als werkgever kun je cofinanciering aanvragen voor jouw upgradeplan tot een maximum van 50% van de investering. Voorwaarde is dat jouw bedrijf gevestigd is in de arbeidsregio Zwolle en aan  1 of meer van onderstaande doelstellingen voldoet:

 1. beschikbaarheid van personeel
 2. wendbaarheid – wil om te veranderen
 3. Inclusiviteit – aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleiding kan meegefinancierd worden.

De cofinanciering is aan te vragen op twee manieren: via een samenwerkingsverband of individueel.
Meer informatie is te vinden op:

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle