Upgrade jezelf is een project dat opgezet is voor de 19 gemeenten in de Regio Zwolle, waartoe ook Meppel behoort,  in samenwerking met de 4 provincies, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en het onderwijs.

Ondernemers kunnen hun personeel en toekomstig personeel opleidingen aanbieden, die voor een groot deel gesubsidieerd worden door de samenwerkende partijen. Een prachtige kans om mensen zich verder te laten ontwikkelen en zo hun kansen te vergroten om door te groeien. Alle informatie staat in de brochure Upgrade jezelf.

Folder_Upgrade_Jezelf_Ontwikkelfonds_HCA