De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft per 3 maart 2019 een nieuwe subsidieregeling  ingesteld. De Minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een MKB-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband MKB-ondernemer is, voor een project dat tot doel heeft oplossingen te bieden voor belemmeringen die MKB-ondernemers ervan weerhouden meer te investeren in menselijk kapitaal, en betrekking heeft op één van de volgende soorten investeringen:
a. investeringen door MKB-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
b. investeringen door MKB-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
c. investeringen door MKB-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Uitgebreide informatie kunt u lezen via de onderstaande link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-13502.html