In het kader van de hercertificering hebben we veel enquêtes van u mogen ontvangen. Hierdoor hebben we een goed inzicht gekregen in hetgeen er speelt op de bedrijventerreinen. Deze problemen hebben wij doorgegeven aan de gemeente, politie en de brandweer en zij werken aan de oplossing. Tegen het illegaal parkeren op Rogat zijn al diverse acties ondernomen, o.a. informatie in 17 talen voor buitenlandse chauffeurs.
16-02-10 document gemeente in 17 talen illegaal parkeren

Voor informatie over het voorkomen van misbruik van uw pand kunt u onderstaande flyer raadplegen van de stad Uden.

16-02-09 Misbruik Bedrijfspand_Ondernemer_Flyer

Voor de her-certificering zijn we nu in de laatste fase beland. Op 22 maart zal de audit plaatsvinden en daarna mogen onze bedrijventerreinen weer voor 3 jaar het keurmerk veilig ondernemen hanteren.