Loket voor de regelingen Drenthe
Op 6 april is voor velen van u de belangrijke regeling NOW Noodmaatregel overbrugging werkbehoud in werking getreden. Ook zijn er andere regelingen zoals Tozo en TOGS beschikbaar voor financiële ondersteuning. Gemeente Meppel sluit zich aan bij het loket van de provincie Drenthe. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij het loket https://ikbendrentsondernemer.nl/coronavirus/

Arbeidsmarkt Regio Zwolle
Gemeente Meppel is een van de deelnemende gemeenten binnen de regio Zwolle. Van hieruit is “Regio Zwolle Brigade” opgericht met onder andere het Meldpunt onder- en overbezetting. Meer informatie vindt u op
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/

Binnen de regio Zwolle is een Ontwikkelfonds Regio Zwolle voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Van hieruit wordt aan werkgevers en zelfstandigen cofinanciering verstrekt voor om-, her- en bijscholing. Meer informatie hierover leest u via de link https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/coronavirus

Ondersteuning
Als gemeente Meppel willen de accountmanagers u graag ondersteunen. Contactpersonen bij de gemeente vindt u via https://www.meppel.nl/Ondernemer/Informatie_Advies/Beste_ondernemers_van_de_gemeente_Meppel
Uitgebreide informatie en lokale regelingen voor ondernemers vindt u op de website van de gemeente.
https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Actueel/Corona_nieuws/Ondernemers_en_gevolgen_Corona:zuWxUPRoTNqcPJuFSWyTeA
De gemeente Meppel zorgt voor de afhandeling van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning bij levensonderhoud voor zzp en mkb.

Meldpunt logistiek
Port of Zwolle heeft een meldpunt logistiek. Dit Logistiek en Transport Meldpunt heeft als doel vraag en aanbod naar personeel en middelen bij elkaar te brengen
Zie hiervoor de website van Port of Zwolle  https://www.portofzwolle.nl/nld/corona

Online zaken doen
Topcentrum E-commerce helpt ondernemers die beperkt of nog helemaal niet online actief zijn. Bedrijven die graag hulp willen bij het opstarten van het online zaken doen, kunnen contact opnemen met Topcentrum E-commerce.
https://www.topcentrum.nl/topcentrum-e-commerce-opent-loket-voor-ondernemers-die-online-zaken-willen-doen/