Sinds 7 april zijn er nieuwe SBI codes toegevoegd aan de TOGS – Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Dit is geweldig nieuws voor veel ondernemers. U kunt de complete lijst en de bijbehorende brief van minister Wiebes en de staatsecretarissen mevrouw Keizer en de heer Vijlbrief hieronder lezen. In deze brief staan ook de aanvullende financiële maatregelen vermeld.

20-04-04 brief inzake uitbreiding SBI codes kabinet 7 april

SBI codes 7 april.pdf