MKB-Nederland reikt elke twee jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Deze eretitel is gebaseerd op een onderzoek waarbij ondernemers wordt gevraagd naar ervaringen met hun eigen gemeente. Met de onderzoeksresultaten wil MKB-Nederland het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen creëren of versterken.

Ook dit jaar wordt het landelijk onderzoek naar ondernemersdienstverlening verricht door onderzoeksbureau Lexnova. Thema’s zijn de dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Daarnaast wordt gemeten hoe ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren.

Inmiddels hebben al meer dan vijfhonderd ondernemers uit de Regio Zwolle de digitale vragenlijst ingevuld. Dat is prachtig, want zo kunnen ook de 22 gemeenten van Regio Zwolle meer inzicht krijgen in hoe zij hun ondernemersdienstverlening kunnen verbeteren. De ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap.

Namens MKB-Nederland Regio Zwolle zou ik u willen vragen of u het onderzoek ook onder de aandacht van uw leden zou willen brengen. Zij kunnen de online vragenlijst nog tot en met maandag 7 december invullen door op de volgende link te klikken: https://www.mkb.nl/vragenlijst-mkb-vriendelijkste-gemeente-regio-zwolle
De antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

MKB-Nederland Regio Zwolle dankt u alvast voor het attenderen van uw leden op dit onderzoek. Mede dankzij hun waardevolle bijdrage kunnen de gemeenten van de Regio Zwolle onze ondernemers straks nog beter van dienst zijn!

Met vriendelijke groet,
Jelle Weever
Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

Tel. 038 30 33 049
Website. www.mkbregiozwolle.nl

MKB-Nederland Regio Zwolle, samen grensverleggend ondernemen!