Mede door de jarenlange inzet van Parkmanagement en enkele actieve ondernemers wordt de onveilige verkeerssituatie voor de fietsers op industrieterrein Noord aangepakt. In de nieuwe situatie gaan fietsers, komende vanaf Tweelo, na de oversteek bij de Ruinerwoldseweg meteen links en rijden dan parallel aan de parkeerplaats van drukkerij Wilco en komen uit bij de kruising Rabroekenweg. In de huidige situatie rijden fietsers na de oversteek rechtdoor om bij drukkerij Wilco opnieuw over te steken. Op deze oversteek hebben fietsers geen voorrang. Soms rijden fietsers vervolgens tegen het verkeer in wat tot onveilige situaties leidt. Ook wordt met de aanpassing de “dode hoek” vermeden die in de kronkel in het fietspad vlak voor de oversteek bij de  Ruinerwoldseweg zit. De aanpassing van het fietspad is gepland in 2022.
Het uitgebreide verhaal uit de Meppeler Courant van 10 februari 2021 kunt u lezen via de link:

Verkeersituatie op Noord – situatieschets
21-02-10 artikel MC verkeersituatie op Noord