16-03-15 bijeenkomst een innovatief ideeOp dinsdag 15 maart hebben we een drukbezochte bijeenkomst gehad over het thema “voor een innovatief idee is altijd geld”. Er waren voorlichters van de Provincie, SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) en van Projectenbureau Drenthe aanwezig. De gespreksleider was Ebel Jan van Dijk en hij betrok op een boeiende en interactieve manier de aanwezigen bij het onderwerp. Subsidie aanvragen kan voortaan in gewone mensen taal op een paar A4 tjes aangevraagd worden en men kan kosteloos advies krijgen van de medewerkers van SNN. Ook is er de mogelijkheid om op 5 en 6 april tijdens de Bedrijven Contactdagen in de TT Hal in Assen uw idee te laten toetsen of het in aanmerking komt voor subsidie. Dit kost u maar 15 minuten!

U kunt contact opnemen met Louise Bosch, e-mailadres bosch@snn.nl en telefoonnummer 050 5224 991.