Beste Leden,
Met enig bezwaard gemoed kondigen wij aan dat mevrouw Irene Dijkstra na ruim 7 jaar ons Secretariaat gaat verlaten. Hoewel haar pensioenleeftijd alweer enige tijd verstreken is stapt ze nu over van ‘modus operendi naar modus vivendi’ .
Het mag een karikaturale misvatting genoemd worden om te veronderstellen dat haar pathos ook maar iets met leeftijd te maken heeft; haar betrokkenheid, haar inzet, haar inventiviteit en de vele spontane initiatieven stemmen tot grote waardering die wij hier graag uitspreken.
Zij heeft het secretariaat vormgegeven tot een professioneel en niet meer weg te denken onderdeel van onze vereniging! Het strekte zich uit tot contacten met alle collega parkmanagement verenigingen in onze Provincie, waarbij ook het secretariaat van de koepel ‘Parkmanagement Drenthe’ voor haar rekening kwam. Daarnaast hield ze contact met ‘zusterclubs’ in de directe omgeving, onderhield ze contacten met het onderwijs en stagières via de Regiocampus, was ze (mede-) organisator van de Open Bedrijvendagen en betrokken bij de certificering van de Bedrijventerreinen.
Velen van u kennen haar van de “Ontbijtbijeenkomsten” waarin telkens actuele ontwikkelingen besproken en toegelicht worden. De corona perikelen waren mede aanleiding tot een versnelling van digitale activiteiten zoals vergaderingen via Teams of Zoom, webinars, en het entameren van interviews en beeldpresentaties via social media.
Kortom, een jonge, lucide en altijd enthousiaste geest die ons inspireerde. Haar pathos zullen we node missen. Niettemin wensen we haar alle goeds om te kunnen genieten van vele jaren in rustiger vaarwater! Een persoonlijk afscheid hopen we tijdens de najaarsvergadering te kunnen organiseren, waar u tevens kennis kan maken met haar opvolgster.
Heel veel dank namens het hele Bestuur!
Henrico ten Brink, Bert Jan Boom, Adriaan Boogaerdt, Johan Hutten en Mirjam Bergsma.

Natuurlijk blijft het Bureau ‘Up and Running’ en wordt per 1 mei voortgezet door mevrouw Bianca van Gijssel. We wensen haar vanaf deze plaats alle succes toe om het Secretariaat voort te zetten en vorm te geven passend in het sterk veranderende tijdperk waaraan het bedrijfsleven onderhavig is!