Provincie Drenthe maakt nieuw Omgevingsplan Drenthe bekend en Kamer van Koophandel publiceert rapport Noorderlicht.

Namens onze leden hebben wij aan Procinciale Staten van de Provincie Drenthe onze zorgen geuit over het nieuwe Omgevingsplan Drenthe. Daarin wordt Zuidwest Drenthe ernstig tekort gedaan en de rol van Meppel als poort naar het Noorden onderbelicht.

 


 

Ook hebben wij in een brief aan de Kamer van Koophandel laten weten het oneens te zijn met het rapport Noorderlicht. In dit rapport wordt voorbijgegaan aan het recente verlies aan arbeidsplaatsen in Meppel, het uitblijven van compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn ten gunste van Meppel en de rol van Meppel Blue Port voor de regio.