Vanaf 1 januari 2015 worden er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor de afvalstoffenbelasting:
1. Naast de bestaande stortbelasting, zal er ook een verbrandbelasting betaald moeten worden.
2. Er komt één tarief voor de verbrand- en stortbelasting: 13 euro per ton afval.

De Nederlandse regering heeft de plannen voor deze belastingwijziging bekendgemaakt op 16 september 2014 (tijdens Prinsjesdag). De beoogde ingangsdatum van deze belastingwijziging is 1 januari 2015. Het Belastingplan 2015, waarin onder meer voornoemde belastingwijziging is opgenomen, is door staatssecretaris
Wiebes aan de Tweede Kamer gestuurd en wordt daar nu behandeld. Na deze behandeling weten we of er nog inhoudelijke wijzigingen zullen plaatsvinden. Het is nu nog niet mogelijk om exact aan te geven wat de gevolgen voor u zijn van deze belastingwijziging. Naar verwachting zal in november de exacte inhoud van de nieuwe wetgeving inzake de verbrand- en stortbelasting duidelijk zijn. Vandaar dat wij u zowel nu als in december 2014 informeren. In december zullen wij u meer in detail informeren over de wijzigingen van uw afvaltarieven.

De regering heeft twee doelen voor ogen met de voorgenomen wijziging van de afvalstoffenbelasting:
1. De belastinginkomsten van de overheid worden structureel verhoogd met 100 miljoen euro.
2. Het recyclen van afval moet worden gestimuleerd (door het verbranden van afval te ontmoedigen).

Als u de complete tekst wilt ontvangen kunt u mailen naar secretariaat@iccpmm.nl en dan sturen wij u deze toe.