De algemene ledenvergadering op 19 maart stond in het teken van gezondheid en werd gehouden in het Achmea Health Center.

Informatief en Sportief!

Tijdens het formele deel van de vergadering bleek dat de exploitatie rekening over 2008, anders dan begroot, toch een positief resultaat laat zien.

Een groot aantal activiteiten passeerde de revue, maar de belangrijkste conclusie was toch wel de goede samenwerking met de gemeente. Burgemeester Westmaas sprak zijn waardering uit voor een bedrijfsleven  dat zich organiseert en samen zaken voor elkaar krijgt. Dat is heel waardevol voor Meppel!

De bijeenkomst werd besloten met een gezondheidsplein, waar in stands van Groene Land Achmea, Para Medisch Centrum (o.a. stoelmassage), Achmea Vitale (arbo-arts),  Adviesbureau Laboralis en Hart Veilig Drenthe (AED-project) informatie werd geboden. Ook de door Reestmond, in overleg met de diëtiste, uitstekend verzorgde hapjes en drankjes stonden in het teken van gezondheid!

Tot slot leverde een aantal leden een sportieve prestatie tijdens een pittige RPM-les.