Er komt een sociaal fonds voor werkgevers om werknemers langer productief en gezond aan het werk te houden. Vooral het MKB kan hier zijn voordeel mee doen! Staatssecretaris Klijnsma trekt € 22 miljoen uit.

Werkgever krijgt ‘potje’ voor duurzame inzetbaarheid

Er komt een sociaal fonds voor werkgevers om werknemers langer productief en gezond aan het werk te houden. Vooral het MKB kan hier zijn voordeel mee doen!

Mevrouw Klijnsma trekt € 22 miljoen uit voor dit ‘duurzaam inzetbaarheidspotje’. Werkgevers kunnen vanaf oktober aanvragen doen bij dit ‘Europees Sociaal Fonds’ en kunnen 50 procent subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000. Ook middelgrote bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Op die manier kunnen werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt. Initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen behoren ook hiertoe, evenals onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk. Het is zowel voor werkgever als werknemer belangrijk dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op de website: http://pwdegids.nl/artikel/zonder-dialoog-geen-duurzame-inzetbaarheid/

De regeling Duurzame Inzetbaarheid is gericht op individuele bedrijven en gaat, als alles volgens planning loopt, vanaf 15 oktober 2014 open. De regeling richt zich vooral op het vakbekwaam, gezond en gemotiveerd houden van werknemers. De doelgroep voor deze regeling is het midden- en kleinbedrijf, maar grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen hier ook gebruik van maken.