De start van het graffitiproject is op 4 maart extra onder de aandacht gebracht door de Meppeler Courant. In een interview gaf Henrico ten Brink aan dat het bekladden van panden, tunnels, glaswanden enz. niet langer onbestraft blijft. De daders zullen niet alleen aangesproken worden op hun daden, maar worden ook aansprakelijk gesteld voor het herstellen van de schade.
ICC Parkmanagement werkt in dit project samen met de gemeente, politie, schoonmaakbedrijf Paraat en medewerkers van Reestmond.