De gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld zetten zich dit jaar samen met politie en de brandweer in voor een veilige en feestelijke jaarwisseling.

PersberichtVijf gemeenten politie en brandweer werken samen tijdens jaarwisseling

 

Met een goed op elkaar afgestemde aanpak zetten de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld zich dit jaar samen met politie en de brandweer in voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een goede voorbereiding, onderlinge afspraken, consequente handhaving en het achteraf op daders verhalen van veroorzaakte schade.Met deze meer dan in andere jaren gestructureerde aanpak verwachten de vijf gemeenten, de politie in het district Zuid-West Drenthe en de brandweer Zuid-West Drenthe en Midden-Drenthe een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan een feestelijke en vooral veilige jaarwisseling.

 

Samenwerking versterkt aanpak


Voorafgaande aan, tijdens en na de jaarwisseling wordt waar mogelijk samengewerkt op preventief en repressief gebied. Daarmee worden de aanpak en het effect versterkt en kunnen incidenten beter worden voorkomen of beheerst. Vanuit de politie is de aanpak mede gericht op het identificeren en opsporen van daders. Daardoor kan niet alleen een snelle strafrechtelijke afhandeling in gang worden gezet maar ook schade worden verhaald. De gemeenten gaan aangebrachte schade in alle gevallen op daders verhalen. Geweld tegen hulpverleners wordt nergens getolereerd.  

 

Districtelijk draaiboek


Omstreeks de zomervakantie is een begin gemaakt met de eerste voorbereidingen voor deze aanpak. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een districtelijk draaiboek met daarin de gezamenlijke beleidsuitgangspunten, afspraken en verantwoordelijkheden. De soms per gemeente op onderdelen verschillende regelgeving en aanpak zijn daarin verwerkt. Dit draaiboek geeft iedereen binnen de betrokken organisatie die een bijdrage kan leveren aan een veilige jaarwisseling inzicht in de gezamenlijke aanpak, taken en doelen.

 

Flyer


Doel van deze aanpak is een veilige en voor iedereen feestelijke jaarwisseling. Om dit onder de aandacht te brengen bij alle inwoners van de vijf gemeenten ontvangen zestigduizend huishoudens op dinsdag 23 en woensdag 24 december een flyer. Hierin komen verschillende mensen aan het woord die een rol spelen tijdens de jaarwisseling. Zo vertellen bijvoorbeeld wijkagent Krijn Tenniglo en brandweervrijwilliger Hennie de Boer van de gemeente Meppel waarom werken in die nacht leuk is en wat zij dan doen. Ook staan er de belangrijkste regels op om samen veilig het nieuwe jaar in te gaan.