Veel inzamelbedrijven hebben al geruime tijd een toeslag op de factuur ingevoerd in verband met de gestegen brandstofkosten. Renewi heeft dit bewust niet gedaan. Pas in het laatste kwartaal wordt hiermee tijdelijk voor een beperkte klantengroep gestart. Deelnemers van ICC-PMM zijn hiervan uitgezonderd, zij betalen tot en met het einde van dit jaar de tarieven die begin dit jaar zijn afgesproken. Opnieuw een bewijs dat deelname aan het collectief voor de individuele ondernemer ook zijn vruchten afwerpt