Geachte leden,

Namens Gemeente Meppel willen we u, als ondernemer, vragen onderstaande enquête in te vullen. De enquête is gericht op de energietransitie. Een van de opgaven hierbinnen is dat we stoppen met aardgas en dit gaan vervangen door een duurzaam alternatief.  Het is van groot belang dat u ook individueel aangeeft hoe u tegen de toekomstige energievoorziening aankijkt. Dit helpt de gemeente om een goede visie te formuleren voor deze transitie.

Voor de ondernemer is een enquête gemaakt: 

https://forms.gle/26m98kbDYxWezJcZA

Vragenlijst over de ontwerp transitievisie warmte voor ondernemers

forms.gle