Uniek aanbod van Deltion College voor de voorjaarsvergadering 2012. Najaarsvergadering 2011 in Meppel

Tijdens een overleg over de najaarsledenvergadering heeft het Deltion College ons een uniek voorstel gedaan: het combineren van onze ledenvergadering met het Deltion Ondernemersfestival. Dat zal gehouden worden op 8 maart 2012. Tijdens het festival wordt ons een exclusief programma aangeboden met aansprekende sprekers.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda!!

De consequentie hiervan is dat de najaarsledenvergadering op 10 november a.s. niet in Zwolle maar in Meppel zal worden gehouden. En wel bij ZiZo, Steenwijkerstraatweg 10, Meppel. Tijdens deze ledenvergadering willen wij graag met u van gedachten wisselen over de verwachtingen/wensen, die u heeft als lid van onze vereniging.