ICC-PMM maakt geen deel uit van “Samenwerkende Ondernemers Meppel”

Wellicht heeft u onlangs een e-mail gekregen van “Samenwerkende Ondernemers Meppel” met als onderwerp Collectieve Inkoop van (Flex)personeel voor Bedrijventerreinen.

ICC-PMM is op geen enkele wijze betrokken bij dit initiatief. Ook benadrukken wij met klem, dat wij onze e-mail adressen niet ter beschikking hebben gesteld.
Wij distantiëren ons dan ook volkomen van dit bericht.

Henrico A. ten Brink.
Voorzitter.