Mens en Arbeid Meppel een nieuw initiatief van ICC-PMM.
Mede initiatiefnemers: LaborVitalis (verzuimbegeleiding), Univé (ziekteverzuimverzekering) en Zilveren Kruis Achmea (zorgverzekering met extra arbeidsgerelateerde zorg!)

Samenwerken om te profiteren van elkaars kennis en vaardigheid.
Gebruik maken van elkaars expertise zal leiden tot een lager ziekteverzuim, kostenbesparingen, gezonder personeel en dus een rendabeler bedrijfsvoering. Want in deze samenwerking kunnen alle risico’s rond ziekte en verzuim volledig worden afgedekt. Ook als de oplossing buiten het medische traject ligt. Want het merendeel van alle ziekmeldingen heeft geen (uitsluitend) medische oorzaak.
Kijk verder op de website van Mens en Arbeid Meppel >>

Brede samenwerking met leden, Meppeler ondernemers
We streven we naar een bredere samenwerking met onze leden, lokale, Meppeler ondernemers. Dat vergroot de slagvaardigheid en heeft ook voor deze partners voordelen: het vergroot hun netwerk en verstrekt zo het Meppeler ondernemerschap. Ieder lid van ICC-PMM kan onder bepaalde voorwaarden aansluiten als hij actief is op het gebied van zorg of zorggerelateerde diensten, of diensten die mensen helpen goed te functioneren in organisaties.
Ook u kunt zich aanmelden om participant worden >>