Onderweg-naar-huis bijeenkomst in het teken van gezond onderweg-naar-pensioen

Een tweetal sprekers belichtte theorie en praktijkThema: Levensfasebewust P&O-beleid.

 

Een korte samenvatting van de presentaties tijdens deze bijeenkomst op 4 september jl. bij Reestmond.

 

1. Mevrouw Maya Vermeulen, auteur van het boekje “Een leven lang lekker werken”.
Mevrouw Vermeulen schetste ontstaan en theorie van het levensfasebewuste beleid. Kritisch onderzoek naar de mogelijkheden van de oudere werknemer ontstond rond 2004. Men zocht antwoord op de vraag of 55-plussers als werknemer geen passende prestatie meer zou kunnen leveren. Daarbij bleek dat leeftijd alleen niet de bepalende factor is. Voor een duurzame inzetbaarheid zijn gezondheid, balans privé/werk, plezier en gepaste uitdagingen sleutelwoorden. En beleid, dat generieke faciliteiten biedt aan oudere werknemers is in praktijk niet effectief, want het schrijft deze medewerkers af.

 

2. De heer Ite Bos, adviseur P&O bij Grontmij.
De heer Bos toonde vervolgens de praktijk van levensfasebewust P&O-beleid in zijn organisatie. Instroom, doorstroom en het vasthouden van potentieel in de organisatie zijn gebaseerd op een formatieplanning, waarbij steeds gekeken wordt welke consequenties de huidige personeelsopbouw heeft voor de situatie over 4 jaar. Er worden vier leeftijdscategorieën onderscheiden, met elk hun eigen kenmerken en behoeften. Het P&O-beleid is afgestemd op de karakteristiek van elke fase en ondersteunt medewerkers in het vinden van een (nieuwe) balans tussen werk en privé tot aan hun pensioen. Rode draad is het bespreekbaar maken en bespreken (leidinggevende) van de leeftijdsfasen en anticiperen op de consequenties daarvan voor organisatie en medewerker.

 

Meer lezen: u vindt de hand-outs, in het P&O-gedeelte van de website.