Voor de derde maal zijn de terreinen in Meppel gecertificeerd voor KVO-B.
Dat levert direct voordeel op voor onze leden.

 

Het certificaat KVO-B betekent niet alleen een borging van de veiligheid, met ingang van 2013 maakt dit certificaat een aantal verzekeringen voordeliger!
Diverse verzekeraars geven namelijk een korting van tussen 5% en 15% op de jaarpremie van verzekering van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.
U krijgt deze korting als u een gewaarmerkte kopie van het certificaat overlegt.  Deze kopie kunt u aanvragen bij het secretariaat via secretariaat@iccpmm.nl.