We zijn ook voor de komende twee jaar in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen

Bij de audit op 13 februari j.l. bleek dat de samenwerking tussen ICC-PMM, Gemeente, Politie, Brandweer en onze beveiliger G4S goede vruchten afwerpt. Niet alleen wordt de criminaliteit op de bedrijven terreinen terug gedrongen, ongenode gasten slaan vaker elders hun slag. Ook orde en netheid rondom de bedrijven en in de openbare ruimte zijn toegenomen.
Redenen waarom wij inmiddels voor de derde maal  het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben verworven.