De colleges van besturen van Stad + Esch en Het Drenthe College hebben ervoor gekozen de al jarenlange bestaande natuurlijke samenwerking die er is tussen een school voor voortgezet onderwijs en een MBO college te intensiveren en systematischer verder te ontwikkelen.

Formulering doelstelling:Doelstelling hierbij is dat de aansluiting tussen VMBO en MBO verbetert zodat er ononderbroken leerlijnen ontstaan voor leerlingen die starten op het VMBO en hun opleiding op het MBO willen afronden.
De veelheid aan contacten die er op verschillende niveaus is tussen de beide instituten is zal concreet worden in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

 

Beide instituten hebben belang bij de samenwerking als het gaat om te realiseren nieuwbouw.

 

> Lees verder