Geachte  leden,

Medio december 2022 is er vanuit het bestuur van onze vereniging een bericht uitgegaan over het vertrek en opvolging binnen Marieke Navarro als manager bij  ICC-Parkmanagement. In het betreffende bericht is ook reeds kort gecommuniceerd over de opvolging/invulling.

Goed om mij als opvolger dan ook even kort aan u/jullie voor te stellen ( meer als aanvulling op het eerdere mail bericht van medio december jl.).

Zoals u/jullie reeds hebben kunnen lezen is mijn naam Johan Hutten en samen met mijn echtgenote wonen we sinds medio 2019 in Meppel aan de Keizersgracht. Medio 2022 heb ik na een dienstverband van 40 jaar afscheid genomen van de Rabobank om een andere balans te krijgen tussen de zakelijke ambitie en privé tijd.

Toen in het vierde kwartaal van 2022 duidelijk werd dat Marieke zou stoppen en ik mij oriënteerde om naast de ontstane privé tijd invulling te geven aan een zakelijke ambitie (op deeltijd basis) en ik reeds sinds juli 2019 als bestuurslid bij ICC-Parkmanagement betrokken ben, was dit natuurlijk voor mij een prachtige kans om deze ambitie concreet te maken als manager van ICC-Parkmanagement in onze prachtige woon, werk en leefgemeenschap.

Met name de ambitie die ICC-Parkmanagement heeft uitgesproken voor de komende jaren, was voor mij de aanleiding om dit serieus te overwegen en na de diverse gesprekken met de collega bestuurdersleden ben ik dus begin 2023 gestart. Deze ambitie is dat we als ICC-Parkmanagement echt de intentie hebben om van waarde te zijn voor de gemeenschappelijke belangen van onze MKB ondernemers, maar zeker voor onze MKB leden. Dit doen we door b.v. collectieve inkoop, maar ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de handel en industrie in de gemeente Meppel en meer in het bijzonder voor de leden van onze vereniging. Onze vertegenwoordiging namens de MKB ondernemers in de gemeente Meppel richting Gemeente, provincie en andere stakeholders is daarbij zeker een meerwaarde.

Het zal me zeker niet lukken om u/jullie op korte termijn allemaal te ontmoeten, maar aarzel niet als ik/we wat voor jullie kunnen betekenen om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,

Johan Hutten

Manager ICC-PMM