Na de informatieve bijeenkomst op 16 september jl. hielden we een enquête onder de leden.

Resultaten enquêteDe enquête heeft voldoende reacties opgeleverd om de volgende conclusies te kunnen trekken:
  • het grootste deel van de geënquêteerden heeft wel zeker behoefte aan een breedband aansluiting;


  • er is belangstelling voor vraagbundeling om hiermee een voordelige aanbieding te bewerkstelligen;


  • voor het initiatief om een customer owned (eigen) netwerk te realiseren bestaat nauwelijks animo.


Op grond hiervan is de vervolgstap van de werkgroep Glasvezel het verzamelen van aanbiedingen van de partijen die breedband kunnen leveren op de industrieterreinen.