Gemeente honoreert verzoek bedrijven en ICC-PMM

De bocht van de Industrieweg tussen de Kringloopwinkel en de Zuiderlaan is voor voetgangers onveilig. Een aantal bedrijven heeft er bij de gemeente op aangedrongen maatregelen te treffen om de veiligheid van hun medewerkers te verhogen.

Wij hebben dit verzoek ondersteund door het schrijven van een brief aan B&W van Meppel en niet zonder resultaat!

Onlangs ontvingen wij van B&W de mededeling dat op korte termijn zal worden gestart met de aanleg van een voetpad. Daarmee is het doel bereikt: een veilige looproute van en naar de Industrieweg.