« Terug naar overzicht

Stichting Promes is een jonge, ambitieuze stichting. Sinds 1 januari 2007 verzorgt zij het openbaar onderwijs aan 10 scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Naast (speciaal) basisonderwijs biedt zij ook eerste opvangonderwijs aan en onderwijs voor zeer moeilijk lerenden.

Stichting Promes staat voor het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, openbaar onderwijs voor iedereen!

In een voortdurend veranderende maatschappij worden hoge eisen gesteld aan mensen. Inzet, kennis, flexibiliteit en collegialiteit zijn belangrijke sleutelwoorden. Stichting Promes is zich van de inhoud en betekenis terdege bewust. Zo ook onze scholen. Ook wij zijn actieve deelnemers in deze maatschappij. Daarom zorgen wij ervoor dat elke leerling de beste kansen krijgt om zich naar zijn of haar mogelijkheden te ontplooien. Die ontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving leren de kinderen op school met, van en over elkaar. Daarmee scheppen we een goede basis voor de bewuste, goed ontwikkelde en daarmee actieve mens van de toekomst. Het kind van nu is immers de medewerker van morgen.

Het motto van Stichting Promes is Sterk in Leren!!!

Wilt u meer weten over Stichting Promes, kijk dan eens op onze website www.stichtingpromes.nl