Laden Evenementen

« All Events

Onderweg-naar-huis : Pensioenen

15-04-2010

Helderheid over pensioenen

ICC-PMM heeft 2010 uitgeroepen tot het “Jaar van de vitale werknemer”. Over dit thema organiseert de werkgroep P&O een aantal bijeenkomsten.
 
Helderheid over pensioenen is de eerste.
 
De heer Edward Renes van Onafhankelijk Pensioen Advies bespreekt de volgende onderwerpen:
• Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
• middelloon, eindloon en beschikbare premieregeling
• opbouwvormen bedrijfstakpensioenfondsen
• pensioen in eigen beheer werknemers, maar ook: pensioen in eigen beheer voor u als werkgever
• waardeoverdracht
• wat als we toch moeten doorwerken tot 67 jaar?
 
Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Maar u kunt u vraag ook alsvast mailen naar het secretariaat. De heer Renes zal deze dan tijdens de bijeenkomst behandelen.
 
Als extra service bieden wij onze leden die op dit terrein producten/diensten aanbieden de gelegenheid geven om deze aansluitend aan de bijeenkomst te presenteren.
 
We besluiten met een netwerkborrel….
 
U bent van harte welkom! Tot ziens op 15 april.