Laden Evenementen

« All Events

Najaarsvergadering

10-11-2011

LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE EN PROGRAMMA!

De najaarsledenvergadering op 10 november a.s. zal niet in Zwolle maar in Meppel worden gehouden. En wel bij ZiZo, Steenwijkerstraatweg 10, Meppel.

Het gewijzigde programma ziet er als volgt uit:
16:00 – 16:15 Inloop en ontvangst.
16:15 – 17:00 Algemene Ledenvergadering:
                     Agenda:
                     1. Opening;
                     2. Notulen vorige ledenvergadering (24 maart 2011);
                     3. Financiën: Ondernemersfonds, Begroting en contributie 2012;
                     4. Bericht uit de werkgroepen;
                     5. Rondvraag;
                     6. Sluiting.
17:00 – 17:30 Gedachtewisseling toekomstverwachtingen ICC-PMM
17:30 – 18:00 Napraten onder het genot van hapje en drankje
 
Meldt u zich zo spoedig mogelijk (uiterlijk tot 7 november) aan voor deze bijeenkomst, via de website,
per email (secretariaat@iccpmm.nl) of door de uitnodigingsbrief ingevuld te faxen naar het secretariaat (084-7151501).
Heeft u zich al aan- of afgemeld, dan hoeft u dat niet nog eens te doen.