Laden Evenementen

« All Events

Algemene Voorjaars Ledenvergadering

19-04-2016

De Algemene Voorjaars Ledenvergadering vindt plaats op 19 april, inloop vanaf 19.30 uur. Locatie is het nieuwe Spectrum Medisch Centrum Meppel. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen in dit prachtige nieuwe pand. Onze gastspreker is één van de initiatiefnemers, de heer Jac Feij.

 

Programma
19.30 – 20.00 uur Inloop en gelegenheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken
20.00 – 21:00 uur Formele deel ledenvergadering:
Agenda:
1.Opening;
2.Notulen najaars ledenvergadering d.d. 18-11-2015
3.Financieel jaarverslag 2015
Toelichting ter vergadering door de penningmeester/accountant;
4.Vaststellen hoogte contributie;
5.Voorstelrondje nieuwe leden;
6.Bestuursverkiezing:
Gert Veld treedt af per 01-07-2016 en is herbenoembaar;
7.Nieuws van de vereniging, berichten uit de werkgroepen o.a.
Her-certificering voor 3 jaar – uitreiking certificaat;
8.Rondvraag;
9.Sluiting.