Laden Evenementen

« All Events

Algemene Ledenvergadering

24-03-2011
De voorjaarsledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op 24 maart.
Aanvang: 15:30 uur
Locatie: Arcus (voormalig gebouw Groene Land), aan de Werkhorst te Meppel.
 
Programma:
 
15:00 – 15:30 uur Ontvangst
15:30 – 16:00 uur Officiële gedeelte ledenvergadering
          Agenda:
          1. Opening
          2. Notulen vorige ledenvergadering, 18 november 2010
          3. Financieel Jaarverslag 2010
          4. Bericht uit de werkgroepen
          5. Rondvraag
          6. Sluiting.
16:00 – 16:15 uur Hr. W. Wesselink van Wadinko vertelt hoe ondernemers tegen gunstige voorwaarden geld
          kunnen lenen.
16 15 – 17:15 uur Hr. A. van Bochove zet uiteen hoe het ondernemersfonds in de praktijk werkt. Wie profiteren
          van het fonds? Hoe verdelen partijen in Meppel de gelden? Welke bestedingsvrijheid hebben we?
          Hr. R. Scholten vult aan hoe city-marketing en ondernemersfonds kunnen samenhangen.
          Aansluitend discussie.
17:15 – 18:00 uur Netwerk drankje.
 
Wij hopen dat wij u allen kunnen begroeten op 24 maart a.s.