De werkgroep P&O heeft ten doel onze leden (bedrijven) te ondersteunen op het gebied van arbeidsgerelateerde zaken. De werkgroep organiseert regelmatig ontbijt- of andere bijeenkomsten, waar actuele thema’s door deskundigen behandeld worden.

 

Ontzorgen mantelzorgers. Het is de bedoeling dat meer lokale Meppeler partijen/leden zich aansluiten. Wij zoeken partners, die zorg of zorggerelateerde diensten kunnen bieden of die actief zijn op het gebied van sport en bewegen, mediation en coaching. Ook bedrijven die zich bezig houden met schuldhulpverlening of taxibedrijven kunnen zich aansluiten.
Kortom partners, die kunnen bijdragen aan het goed (blijven) functioneren van mensen in een werkomgeving.

Leden van Parkmanagement kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief een abonnement nemen op het pakket van XPertHR. Deze organisatie is het HR platform voor professionals en men kan er zowel voor juridisch goedgekeurde contracten als HRM-vragen terecht. Tevens bespreken ze maandelijks actuele casussen, die de leden per mail ontvangen. De contactpersoon van XpertHR is de heer Gert Borneman. U kunt heb bereiken op nummer 06-53266274 of via mail gert.borneman@reedbusiness.nl

Prijzen voor een abonnement vindt u in de raamovereenkomst:

De werkgroep levert ook zelf actief een bijdrage.
Zij organiseert voor leden gratis toegankelijke informatieve bijeenkomsten over aansprekende, actuele onderwerpen op het gebied van Mens en Arbeid. De bijeenkomsten kunnen het karakter hebben van een lezing, maar ook een korte workshop. Daarbij is er ook altijd tijd om elkaar nader te leren kennen. Dat levert een netwerk op, dat geraadpleegd kan worden bij vragen op het gebied van P&O.

Op de website zijn ook een aantal documenten geplaatst, waarvan u gebruik kunt maken indien u lid bent van onze vereniging.